SPD-Marktgem­einderäte Hutthurm 1990 – 2020

2014 – 2020

 • Fraktionsvors.: Elisabeth Rosenberger
 • Stellv.

 

 • Draxinger Max, Hutthurm
 • Finnemann Martina, Hutthurm
 • Rosenberger Elisabeth, Hutthurm
 • Rosenberger Maximilian, Auretzdorf
 • Rosenberger Karl-Heinz jun., Auretzdorf
 

2008 – 2014

 • Fraktionsvors.: Elisabeth Rosenberger
 • Stellv. Max Reidl

 

 • Draxinger Max, Hutthurm
 • Moosbauer Josef, München
 • Reidl Max, Niederpretz
 • Rosenberger Elisabeth, Hutthurm
 • Rosenberger Maximilian, Auretzdorf
 • Rosenberger Karl-Heinz jun., Auretzdorf
 

2002-2008

 • Fraktionsvors.: Max Draxinger
 • Stellv. Max Reidl

 

 • Max Draxinger, Hutthurm
 • Hagelmüller Walter, Kalteneck bis 1.5.2002 - 18.5.2002 (verstorben)
 • Kurt Kuplent, Hutthurm
 • Reidl Max, Niederpretz
 • Rosenberger Elisabeth, Hutthurm
 • Rosenberger Max, Auretzdorf ab Mai 2002 für Hagelmüller Walter
 • Schmöller Alois Lenzingerberg / Rücktritt Januar 2007 Rolf Kurt als Nachrücker für Alois Schmöller ab Jan 2007
 

1996-2002

 • Fraktionsvors.: Max Draxinger
 • Stellv. Max Reidl

 

 • Max Draxinger, Hutthurm
 • Gabriel Rudolf, Kalteneck
 • Kurt Kuplent, Hutthurm
 • Alois Schmöller, Lenzingerberg
 • Elisabeth Rosenberger, Hutthurm
 • Reidl Max, Niederpretz
 

1990-1996

 • Fraktionsvors. Bis 1992; Fabian Friedrich Ab 1992: Max Draxinger

 

 • Fabian Friedrich, Hutthurm bis 1992 dann 1. Bgm.
 • Herbert Schwarzer bis September 1990 dann Rücktritt
 • Max Draxinger ab Sept. 1990 für Herbert Schwarzer
 • Reidl Max, Niederpretz
 • Alois Schmöller, Hutthurm
 • Rudolf Gabriel, Groß Alfons, Tragenreuth
 • Fritz Blöchl ab Juni 1992 Nachrücker für Fabian Friedrich der zum 1. Bgm. gewählt wurde